Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουγγαρίας τα ελληνικά σπαθιά