Στο ευρωπαικό κοινοβούλιο πάει τον ΕΛΓΑ ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ.