Στο Διοικητήριο μεταφέρεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Μεσσηνίας