Στην Ορεστιάδα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης