“Στην οδό συνεργασίας… είναι φως φανάρι” – NOVAN THEATER GROUP