Στην Κοζάνη η INTERCTIVE Learning διοργανώνει υψηλού επιπέδου σεμινάριο εξειδίκευσης για DPO με εκπαιδευτές εγνωσμένου επιστημονικού κύρους

Προέλευση