Στην κατοχή του Δήμου Δελφών η πολεμική συλλογή Θ. Γκούμα