Στην Αριστερά σήμερα οι μοναχικοί δρόμοι είναι αδιέξοδοι