Σταθμός δημοτικών ποδηλάτων θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω νέου βανδαλισμού