Σπάνιο βίντεο: Όταν ο Πατριάρχης συνάντησε τον Άγιο Παϊσιο