ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ