Σκληρή ανακοίνωση ΔΣΑ κατά κυβέρνησης για την υπόθεση των «οκτώ»