Σίβηρη Χαλκιδικής: Όταν οι εθελοντές πιάνουν δράση