Σημαντικοί προβληματισμοΔυναμικές πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης συζητήθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία μεταξύ Διοίκησης του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και του Γεν. Γραμματέα της ΠΟΞ