ΣΕΒ: Χαμηλές επιδόσεις των Ελληνίδων στην κάλυψη της απόστασης για ισοτιμία των φύλων