ΣΕΑΑ: Τον Αύγουστο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +23,0%, ως προς τον Αύγουστο 2016