Σε τρεις μέρες έγινε χαμός! Το πούλαγε, του το έκλεψαν και το βρήκε παρατημένο στον Ασπόπυργο!