Σε λίγες ημέρες αρχίζει ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα