Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 κοινότητες του δήμου Δυτικής Αχαΐας