Σε εξέλιξη επιχείρηση εκρίζωσης χασισοφυτείας στα Δερβενοχώρια