Σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε όσους χρωστούν, προχωρεί ο Δήμος Καλαμάτας