Σε ανοδική πορεία η διεθνής ζήτηση για τον τουρισμό στην Αστυπάλαια