Σε άλλο πλοίο μεταθέτει τις ευθύνες για τη ρύπανση ο πλοιοκτήτης της «Αγίας Ζώνης» (video)