Σάμος: To ΣΤΡΔΟ ΑΝΘΣΤΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλέκτων στη Σάμο