“Σ’ ένα κελί”: H εκμυστήρευση του Μιχάλη από το Ρέθυμνο, ενεργού στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών