Ρόδος: Έργα αναβάθμισης στην Κοιλάδα των Πεταλούδων