Ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής