Ρεσβερατρόλη , η ουσία που «φρενάρει» την εξάπλωση του καρκίνου