Πύρινος λόγος του Στρατηγού Συναδινού: «Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει»