Ψήφισμα στο Υπ. Εσωτερικών από τους προέδρους των Κοινοτήτων της Λήμνου