Πρωτογενές πλεόνασμα 1,539 δισ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο

Προέλευση