Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου