Πρώτη δύναμη με αυξημένα ποσοστά η ΔΑΠ - Ανύπαρκτα τα συριζόπαιδα