Προτάσεις του Επιμελητηρίου Ευβοίας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων από την Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας