Προτάσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προστασία της στέγης