Πρόστιμο σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους