Προσπάθειες να (ξανά) ανοίξει το MEGA και να συστεγαστεί με το STAR – Σκέψεις για αλλαγή ώρας του δελτίου