Προσοχή: Τι θα συμβεί στις 02 Οκτωβρίου σ' όλα τα σχολεία της χώρας;