Προσοχή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 8 Περιφέρειες - Χάρτης

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ