ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη «παγίδα» με το κοινωνικό μέρισμα που ελάχιστοι παρατήρησαν