Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής