Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»