Πρόσκληση στο θεατρικό έργο "Άγιος Αγγελής ένας πολύτεκνος νεομάρτυρας"

Προέλευση