Πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14-3-2018