ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξωτερικός πωλητής - πωλήτρια για την περιοχή της ΒΕΡΟΙΑΣ