Πρόωρη σεξουαλική έκφραση, οι συνέπειες και ο ρόλος της οικογένειας