«Προκήρυξη για 13 γιατρούς για τις Τ.Ο.Μ.Υ. της Αλεξανδρούπολης»