Προκήρυξη 4ου Αγώνα Δρόμου «Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου»