Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά