Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.000 ανέργους με επίδομα 1.471,60 ευρώ